S ponosom objavljujemo da smo u naš vrtić uveli komunikacijski sustav Dinamikom, sustav koji spaja roditelje i Ustanovu. Naime riječ je o zajedničkoj zatvorenoj platformi stručnog osoblja vrtića i roditelja odnosno korisnika usluga što predstavlja mnogo veću sigurnost za razliku od drugih društvenih mreža. Svaki roditelj ulazi sa svojom email adresom i  lozinkom u sustav te prati život svog djeteta u odgojno obrazovnoj skupini  te je pozvan i sam doprinijeti međusobnoj komunikaciji i suradnji. Također dragocjenost ove inicijative ogleda se i u ekološkom pristupu informiranja roditelja pri čemu se maksimalno štedi na uporabi papira.

Više o dinamikom sustavu možete vidjeti na https://aplikacija.dinamikom.eu/o-dinamikomu/za-vrtice-i-skole.html