Odgovorni partner: Vere Montis

Partneri: Dječji vrtić „Planet mašte“ Hrvatska i Garnaberg – Urridaholtsskoli

 

Cilj projekta KINDER ECO je omogućiti edukatorima razmjenu znanja i iskustava kroz međunarodnu zajednicu učenja, kroz integrirane domene obrazovanja za brigu o okolišu i održivi razvoj. To podrazumijeva jačanje i razvoj stručnih kompetencija potrebnih za stvaranje vrtićkog (institucionalnog) i izvanškolskog konteksta za provedbu integriranog kurikuluma Ustanove. Planirane projektne aktivnosti provodit će se kroz različite integrirane metode i oblike s naglaskom na sportske i eko aktivnosti namijenjene djeci od 3 do 7 godina. Boravkom u prirodi, eko aktivnostima, kretanjem i sportom djeca na prirodan način jačaju i razvijaju sve svoje potencijale te pozitivan odnos prema okolišu i redovitu tjelesnu aktivnost.

Očuvanje okoliša postaje nužnost koja osigurava kvalitetu života. Svaki pojedinac odgovoran je za poboljšanje ljudskog života. Važnu ulogu u pripremi za kvalitetan život imaju odgojno-obrazovne ustanove koje vode brigu o cjelokupnom razvoju djeteta. Ono što predškolac nauči i pretvori u dobru naviku, nosit će sa sobom cijeli život. Sve duboko doživljeno, obrazovano i proživljeno u prvim godinama ljudskog razvoja ostaje za cijeli život!

Glavne aktivnosti:

Pre/post testiranje djece i odgajatelja

Izrada obrazovnih materijala

Radionice za odgojitelje u vrtićima u Hrvatskoj i na Islandu te jednodnevni zajednički izlet s roditeljima i djecom

Organizacija okruglog stola (Hrvatska i Island)

Izrada E-knjige za edukatore

Razviti slikovnicu za djecu

Ciljevi strategije diseminacije

Cilj KINDER ECO diseminacijske strategije je definiranje svih ključnih radnji potrebnih za učinkovito promicanje ciljeva i zadataka projekta, među ciljanom javnošću i publikom kako bi se učinkovito širile informacije o aktivnostima uključenim u plan projekta.

 

Identifikacija ciljeva i ciljeva diseminacije

Identifikacija ciljeva i zadataka važna je pri planiranju strategije širenja. Moraju biti jasno definirani, u skladu s projektnim ciljevima i ciljevima te ih podržavati.

Ciljevi:

Ugled – reosigurati zadovoljavajući ugled KINDER ECO projekta

Stvoriti partnerske odnose sa svim javnostima – uspostavite odnose sa svim ključnim javnostima i ostvarite dvosmjernu komunikaciju.

Zadatak – definirajte zadatke i alate koji podržavaju ciljeve projekta

Komunikacijski ciljevi su u skladu s projektnim planom:

Promovirati projekt KINDER ECO i njegove aktivnosti

Koordinacija partnera (interna komunikacija)

Podići svijest o projektu KINDER ECO, njegovim prednostima i rezultatima

Pozicionirajte KINDER ECO projekt i projektne partnere kao ključnog utjecaja na temu

Podignuta svijest šire javnosti i donositelja odluka o ciljevima i aktivnostima projekta

Za komunikaciju i širenje mjerljivih rezultata životnog vijeka projekta.

 

Održat će se tri sastanka projektnog tima, prvi kao Kick of meeting u kolovozu 2022., drugi tijekom 1. radionice u Hrvatskoj – u listopadu 2022., a treći će se održati tijekom 2. radionice o Islandu u svibnju 2023.