11.10.2019. – Zasnivanje radnog odnosa

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (“Narodne novine” broj 10/97, 107/07 i 94/13) , Upravno vijeće Dječjeg vrtića Planet Mašte raspisuje

N A T J E Č A J

za izbor djelatnika Dječjeg vrtića Planet Mašte Natječaj je objavljen dana 11. listopada 2019. godine i otvoren je do 19. listopada 2019. godine

Obrazac:

Natječaj za odgojitelja – odgojiteljicu

 

 

20.09.2019. – Zasnivanje radnog odnosa

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (“Narodne novine” broj 10/97, 107/07 i 94/13) , Upravno vijeće Dječjeg vrtića Planet Mašte raspisuje

N A T J E Č A J

za izbor djelatnika Dječjeg vrtića Planet Mašte Natječaj je objavljen dana 20. rujna 2019. godine i otvoren je do 28. rujna 2019. godine

 

Obrasci:

Administrator – Administratorica
Kuhar – Kuharica
Njegovatelj Djece
Odgojitelj – Odgojiteljica predškolske djece 1
Odgojitelj – Odgojiteljica predškolske djece 2
Odgojitelj – Odgojiteljica predškolske djece 3
Odgojitelj – Odgojiteljica predškolske djece 4
Odgojitelj – Odgojiteljica predškolske djece – Sportski program