PROVEDBENI PLAN DJEČJEG VRTIĆA PLANET MAŠTE
(za period od 1. rujna 2020.)

UVOD

Želeći osigurati sigurno, zdravo, toplo i poticajno okruženje za djecu i zaposlenike u vrijeme pandemije COVID-19 Dječji vrtić Planet mašte izradio je Provedbeni plan koji se odnosi na djecu, zaposlenike i odrasle osobe koje dovode i odvode djecu u Dječji vrtić Planet mašte. Primjenjuje se od 1.rujna 2020. godine te će se prilagođavati aktualnoj epidemiološkoj situaciji.

Provedbeni plan izrađen je na temelju:

 • Uputa za sprječavanje i suzbijanje epidemije COVID-19 vezano za rad predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola u školskoj godini 2020./2021., od strane Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i Ministarstva znanosti i obrazovanja, izdane 24. kolovoza 2020. godine.

Odraslim osobama koje dovode/odvode dijete iz vrtića nije dozvoljeno:

 • da dolaze u pratnji djeteta/učenika ako imaju simptome zarazne bolesti (npr. povišena tjelesna temperatura, kašalj, poteškoće u disanju, poremećaj osjeta njuha i okusa, grlobolja, proljev, povraćanje), ako im je izrečena mjera samoizolacije ili ako imaju saznanja da su zaraženi s COVID-19,
 • da dovode dijete u ustanovu ukoliko:

– ima simptome zarazne bolesti (npr. povišena tjelesna temperatura, kašalj, poteškoće u disanju, poremećaj osjeta njuha i okusa, grlobolja, proljev, povraćanje)

– ima izrečenu mjeru samoizolacije

– imaju saznanja da je zaraženo s COVID-19.

Odrasla osoba koja ulazi u objekte Dječjeg vrtića Planet mašte obavezna je nositi zaštitnu masku, kao i evidentirati svoj ulazak na predviđenom obrascu.

Ulazna vrata vrtića zaključavaju se u 8,30,a otvaraju se na poziv telefonom ili zvonom.

Dostavu za potrebe ustanove preuzimaju nadležni radnici ustanove na vanjskim vratima, a ulaz je dozvoljen iznimno serviserima i ostalim službama čije usluge su neophodne (što uključuje dosljednu provedbu preventivnih i protuepidemijskih mjera poput provjere vode za ljudsku potrošnju, zdravstvene ispravnosti hrane i sl.) uz obveznu mjeru dezinfekcije ruku i nošenja zaštitne maske i po potrebi zamjenske obuće ili jednokratnih nazuvaka.

ZAPOSLENICI

 • Djelatnicima s kroničnim bolestima koje možebitno predstavljaju veći rizik za razvoj težih oblika bolesti COVID-19 (djelatnici s respiratornim, kardiovaskularnim, malignim bolestima, dijabetesom, imunodeficijencijama) preporučuje se nošenje maske.
 • Zabranjuje se rad zaposlenicima s temperaturom, respiratornim simptomima i drugim simptomima zarazne bolesti
 • Zabranjeni su svi posjeti Dječjem vrtiću Planet mašte
 • Neophodno je osigurati protok/dolazak što manjeg broja osoba, kako na ulazu u ustanovu, tako i na unutarnjim prostorima ustanove
 • Ustanova vodi evidenciju ulaska/izlaska bilo da je riječ o ovlaštenom ili neovlaštenom osoblju (ovlašteno osoblje uključuje: djecu, osoblje, pomoćno i administrativno osoblje, ostalo osoblje kojem je odobren ulazak; neovlašteno osoblje uključuje: roditelje/skrbnike, neupisanu braću/sestre, drugo osoblje koje nije nužno za rad ustanove). Ovlaštena osoba ulazi u ustanovu na način da održava razmak od najmanje 1,5 m u odnosu na sve druge osobe, dezinficira ruke na ulazu te izbjegava zadržavanje i grupiranje.
 • Koliko god je to moguće, neophodno je smanjiti fizički kontakt (bliski kontakt):

– djece i odgojitelja iz jedne odgojno-obrazovne skupine s djecom i odgojiteljima drugih skupina

– roditelja djece i djelatnika Dječjeg vrtića Planet mašte

– prilikom ulaska i izlaska iz Dječjeg vrtića Planet mašte

– tijekom cjelokupnog boravka u Dječjem vrtiću Planet mašte

 • Svaka odgojno-obrazovna skupina djece boravi u jednoj sobi dnevnog boravka
 • Zajednički toalet se koristi na način da se pojedino dijete drži na udaljenosti koliko je moguće od djece iz drugih odgojno-obrazovnih skupina
 • Zajedničke prostorije/prostori (npr. hodnici, holovi…) koriste se što je manje moguće; prolaz se organizira tako da u isto vrijeme prolaze djeca i odgojitelj iz jedne odgojno-obrazovne skupine dok druge osobe ne prolaze/borave u isto vrijeme, uz poticanje djece da u prolazu ne dotiču površine ili predmete
 • Preporuča se korištenje opreme glatkih, tvrdih površina koja se lako opere deterdžentom i vodom, moguće je izložiti da se osuši na suncu. Didaktičku opremu i igračke koju je nemoguće oprati, a lako je zamijeniti potrebno je povremeno zamijeniti Didaktička oprema i igračke redovito se dezinficiraju.
 • Kada god vremenske prilike dozvole odgojitelji i djeca borave na vanjskim prostorima Dječjeg vrtića Planet mašte, prema unaprijed izrađenom rasporedu, na način da djeca iz različitih odgojno-obrazovnih skupina ne borave u isto vrijeme na istom prostoru. Odgajatelji redovito planiraju i pripremaju poticaje za aktivnosti djece na vanjskom prostoru
 • Tjelesne aktivnosti provode se koliko god je moguće na otvorenom prostoru uz održavanje fizičkog razmaka. Bavljenje tjelesnom aktivnošću važno je zbog očuvanja dobrobiti i zdravlja djece
 • Obroke i napitke za djecu, kuharica šalje liftom ostavlja na kolicima. Odgojitelj raznosi hranu i napitke u sobu dnevnog boravka i daje djeci
 • Spremačice i tehničko osoblje ne ulaze u prostore sobe dnevnog boravka dok se u njoj nalaze djeca
 • Ležaljke za popodnevni odmor i stolovi za jelo razmiču se tako da djeca leže, odnosno sjede na što većoj udaljenosti u sobi dnevnog boravka (po mogućnosti razmak od približno 1,5 m), ali opet tako da potrebe sve djece u odgojno-obrazovnoj skupini budu zadovoljene
 • Za djecu koja nemaju potrebu za popodnevnim odmorom, mirne aktivnosti predviđene su u dijelu sobe koji djeca ne koriste za popodnevni odmor
 • Dječji vrtić Planet mašte dolje navedenim mjerama provodi pojačanu higijenu:
  • Svaki zaposlenik je obavezan prije dolaska na posao i netom prije odlaska s posla izmjeriti temperaturu. Izmjerena temperatura upisuje se u Mjesečnu listu za upisivanje tjelesne temperature zaposlenika. Liste stoje u zbornici svakoga PPO-a
  • Spremačice liste drže u kancelariji a kuhinjsko osoblje u kuhinji
 • Na ulazu je postavljeno dezinfekcijsko sredstvo za ruke s uputom za korištenje i barijera za dezinfekciju potplata
 • Ruke dezinficiraju zaposlenici i osobe koje ulaze u Dječji vrtić Planet mašte (djeca ne dezinficiraju ruke, već učestalo peru ruke vodom i sapunom)
 • Ekonom, domar, dobavljači i serviseri koriste bočni ulaz uz obaveznu dezinfekciju ruku
 • Zaposlenik nakon ulaska u vrtić odlazi do garderobe te oblači odjeću za rad i obuva prikladnu obuću
 • Po ulasku u Dječji vrtić Planet mašte svi zaposlenici dezinficiraju mobitel
 • Maske za lice zaposlenici Dječjeg vrtića Planet mašte koriste opcionalno kod skrbi za djecu rane dobi kod koje je potrebna njega koja zahtjeva bliski kontakt, a u trenutku podjele obroka maska je obavezna
 • Kuhinjsko osoblje nosi zaštitnu masku
 • Rukavice se ne preporučaju nositi, jer je naglasak na učestalom pranju ruku. Za brisanje ruku zaposlenici i djeca koriste jednokratne papirnate ručnike koji se nakon korištenja odbacuju u koš za otpad s poklopcem
 • Prostorije se prozračuju više puta dnevno, pogotovo prije dolaska i nakon odlaska djece
 • Spremačice dezinficiraju sve dodirne površine koje koristi veći broj osoba na početku i na kraju svake smjene a najmanje svaka tri sata (npr: kvake, ručke na prozorima, radne površine, tipkovnice, konzole, slavine u toaletima, kuhinjama, tipke vodokotlića, daljinski upravljači, prekidači za struju, zvona na vratima, ploče dizala)
 • Čišćenje sobe dnevnog boravka provodi se kada se djeca nalaze na vanjskom prostoru ili nakon njihovog odlaska iz vrtića
 • Evidenciju „Tjedna nadzorna listi dezinfekcije“ ispunjava spremačica i arhivira u Zbornici
 • Zadnja osoba koja izlazi iz vrtića je spremačica iz poslijepodnevne smjene koja dezinficira sve korištene površine.

Odgojno-obrazovni rad u Dječjem vrtiću Planet mašte:

 • Prilikom planiranja odgojno-obrazovnog rada, potrebno je osmisliti aktivnosti za međusobno upoznavanje s ciljem razvijanja osjećaja pripadnosti i povezanosti
 • Tijekom boravka djeteta u vrtiću važno je očekivati povišene reakcije stresa te posebnu pažnju obratiti njihovoj prevenciji i smanjivanju. Stoga je poticanje i održavanje tople i sigurne emocionalne klime u odgojno-obrazovnoj skupini osnova odgojno-obrazovnog rada u ovom periodu. Odgojitelji to čine tako da:
 • u radu daju naglasak na smanjivanje stresa, budući se radi o periodu prilagodbe na veliku promjenu i kod neke djece, prvog polaska u vrtić
 • Iskazuju puno brižnih ponašanja, puno nježnosti i podrške
 • Razgovaraju s djecom o situaciji pandemije, pitaju ih kako su je oni doživjeli, podijele međusobno kako su živjeli u proteklom periodu, što im se svidjelo, a što im je nedostajalo
 • Posvećuju posebnu pažnju iskazivanju osjećaja i raspoloženja, potiču emocionalnu pismenost, daju vlastitim primjerom model kako iskazati što osjećamo (osobno, kroz likovno i scensko izražavanje…)
 • Provode vježbe disanja, opuštanja tijela
 • Rade na prihvaćanju različitosti
 • Pričaju o korona virusu, pandemiji i izvanrednim mjerama na djeci primjeren, jednostavan način – cilj je pomoći djeci da razumiju što se oko njih događa. Koriste se i slikovni materijali (slikovnice, sadržaji s web stranica i sl.)
 • Provode se svi rehabilitacijski i terapijski programi i postupci s djecom s teškoćama u razvoju, uz poštivanje svih preporuka nadležnih tijela
 • Stručni suradnici Dječjeg vrtića Planet mašte
 •  uključuju se u rad s odgojiteljima i djecom poštujući preporuke nadležnih tijela
 • Djecu se potiče na usvajanje rutine kao što su: pokrivanje usta i nosa pri kašljanju i kihanju te često pranje ruku sapunom i vodom, npr. za vrijeme pranja ruku djeca pjevaju pjesmicu koja traje dvadesetak sekundi, kako bi znali jesu li dovoljno dugo prali ruke
 • U radu s djecom vježba se i održavanje socijalne distance, npr. dok djeca sjede na većoj udaljenosti jedno od drugog, vježbaju rastezanje ruku ili „mašu krilima“ i nauče ostaviti dovoljno prostora da ne dodiruju prijatelje
 • Djecu se potiče da, koliko je to moguće i primjereno dobi, ne dijele svoj pribor i stvari s drugom djecom
 • Njega djeteta provodi se u što kraćem vremenu
 • Djeca ne nose zaštitne maske
 • Prije odlaska kući, odgojitelj djeci mjeri temperaturu. Nakon svakog mjerenja odgojitelj je dužan toplomjer dezinficirati za slijedeću uporabu.

ODRASLE OSOBE (roditelj/skrbnik/udomitelj) KOJE DOVODE I ODVODE DIJETE

 • Odrasla osoba dužna je na mrežnim stranicama Dječjeg vrtića Planet mašte pročitati i poštovati Uputu za sprječavanje i suzbijanje epidemije COVID-19 vezano za rad predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola u školskoj godini 2020./2021., od strane Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i Ministarstva znanosti i obrazovanja, izdane 24. kolovoza 2020. godine
 • Djeci koja imaju povišenu tjelesnu temperaturu, respiratorne simptome poput kašlja i kratkog daha ili koji su pod rizikom da su mogli biti u kontaktu s osobama pozitivnim na COVID-19 ili su pod sumnjom da bi mogli biti zaraženi s COVID-19 nije dozvoljeno ulaziti u Dječji vrtić Planet mašte .Preporuka  Dječjeg vrtića Planet mašte je da roditelji ne ulaze u prostore vrtića, ako ulaze obavezni su imati maske, dezinficirati ruke, stati na dezbarijeru.
 • Tijekom prvog tjedna rujna (prilagodbe djece) u skladu s propisanim mjerama, roditelj ili druga osoba u pratnji novoupisanog djeteta dovodi dijete do garderobe pred prostorijom u kojoj dijete boravi. Roditelj ili druga osoba u pratnji djeteta ulazi u vrtić na način da nosi zaštitnu masku, održava razmak od najmanje 1,5 m u odnosu na sve druge osobe, dezinficira ruke na ulazu, na dezbarijeri dezinficira potplate te izbjegava zadržavanje i grupiranje u vrtiću/ustanovi.

Roditelj uz novoupisano dijete, prema prethodno dogovorenom rasporedu dolazaka s odgajateljem,  može u sobi dnevnog boravka djece, boraviti do 15 minuta. Prilikom boravka u sobi dnevnog boravka djece roditelj nosi nazuvke

 • Preporučuje se da u pratnji djeteta bude jedna odrasla osoba koja živi u istom kućanstvu s djetetom
 • Roditelji/skrbnici/udomitelji imaju obavezu izmjeriti tjelesnu temperaturu djetetu svaki dan prije dolaska u ustanovu te vrijednost temperature zapisati u bilježnicu koje dijete donosi odgojitelju na uvid
 • Dječji ruksak s opremom (dječja pidžama, rezervna odjeća) može se donositi svakodnevno
 • Odrasla osoba koja dovodi dijete u vrtić pozvoni pri dolasku i pričeka ispred ulaza u vrtić do dolaska odgojitelja koji prima dijete. Prilikom ulaska u vrtić, odlaze u garderobu, u sanitarni čvor oprati ruke te nakon toga u prostor sobe dnevnog boravka.

SUMNJA NA COVID-19

 • Ukoliko za vrijeme radnog vremena zaposlenik dobije temperaturu isti odmah obavještava zdravstvenu voditeljicu koja obavještava ravnateljicu i epidemiologa. Zaposlenik napušta radno mjesto, telefonski se javlja svome izabranom liječniku koji ga po potrebi upućuje na testiranje
 • Ukoliko za vrijeme boravka djeteta u Dječjem vrtiću Planet mašte, dijete dobije temperaturu odgojitelj odmah obavještava roditelja o nastaloj situaciji. Dijete se sa drugom odraslom osobom Dječjeg vrtića Planet mašte izdvaja iz odgojno-obrazovne skupine u zasebnu prostoriju te čeka roditelje.
 • Odrasla osoba o svakoj sumnji na COVID-19 kod djece ili članova kućanstva, ima obavezu hitno telefonom obavijestiti ravnateljicu, pedijatra te nadležnog epidemiologa

Izradili:

ravnateljica
stručni tim
Dječjeg vrtića Planet mašte