Upravno vijeće Dječjeg vrtića Planet mašte na  sjednici održanoj 12.05.2021. donijelo je odluku o:

UPISU DJECE U DJEČJI VRTIĆ PLANET MAŠTE
ZA PEDAGOŠKU GODINU 2021./2022.,
ELEKTRONSKIM PUTEM OD 17.05.2021.-21.05.2021.

A) ZAHTJEV ZA NASTAVAK KORIŠTENJA USLUGE (dosadašnji korisnici): ispunjava se zahtjev, ugovor, i obrasci, potvrde o prebivalištu ne morate podizati slati ćemo tablice na MUP, roditelji djece koja moraju donijeti nove liječničke potvrde biti će obavješteni

B) PRIJAVE ZA UPIS DJECE:

VRSTA PROGRAMA:

Redoviti cjelodnevni program predškolskog odgoja i obrazovanja  u vrtićke odgojno -obrazovne skupine od 3. godine života.

Potrebna dokumentacija:

  1. potvrda nadležnog liječnika o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu djeteta na kojoj pedijatar mora staviti mišljenje da li dijete zadovoljava uvijete za upis u dječji vrtić
  2. izvod iz matične knjige rođenih ili rodni list (kopija)
  3. potvrda o prebivalištu
  4. zahtjev za upis djeteta
  5. presliku osobne iskaznice oba roditelja ili skrbnika djeteta
Roditelji djece koji po prvi puta predaju upisnu dokumentaciju o rezultatima će  biti obaviješteni elektroničkim putem od 07.-11.06.2021.

O rezultatima ćete biti obaviješteni elektroničkim putem od 5.06.-12.06.2020.

Upis djeteta u Dječji vrtić i sklapanje ugovora o korištenju programa Dječjeg vrtića temelji se na navedenoj upisnoj dokumentaciji, te podliježe prethodnoj odluci Upravnog vijeća o odobrenju upisa djeteta u Dječji vrtić.

Obrasci i pravilnici  za upis djece u dječji vrtić Planet mašte

Ovdje možete naći sve potrebne dokumente i obrasce za upis u vrtić. Ispunjene pošaljite na mail adresu info@planetmaste.com