Upravno vijeće Dječjeg vrtića Planet mašte na  sjednici (održanoj telefonskim putem uslijed vanrednih mjera izazvanih virusom COVID-19)  08.05.2020. donijelo je odluku o:

UPISU DJECE U DJEČJI VRTIĆ PLANET MAŠTE
ZA PEDAGOŠKU GODINU 2020./2021.,
ELEKTRONSKIM PUTEM OD 18.05.2020.-29.05.2020.

A) ZAHTJEV ZA NASTAVAK KORIŠTENJA USLUGE (dosadašnji korisnici): ispunjava se zahtjev, ugovor, i obrasci, potvrde o prebivalištu ne morate podizati slati ćemo tablice na MUP, roditelji djece koja moraju donijeti nove liječničke potvrde biti će obavješteni

B) PRIJAVE ZA UPIS DJECE:

VRSTA PROGRAMA:

Redoviti cjelodnevni program predškolskog odgoja i obrazovanja  u vrtićke odgojno -obrazovne skupine od 3. godine života.

Potrebna dokumentacija:

  1. potvrda nadležnog liječnika o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu djeteta na kojoj pedijatar mora staviti mišljenje da li dijete zadovoljava uvijete za upis u dječji vrtić
  2. izvod iz matične knjige rođenih ili rodni list (kopija)
  3. potvrda o prebivalištu
  4. zahtjev za upis djeteta
  5. presliku osobne iskaznice oba roditelja ili skrbnika djeteta

Roditelji koji prijavljuju po prvi puta dijete biti će pozvani na inicijalni razgovor koji će se vršiti sukladno vanrednoj situaciji vezano uz virus COVID-19.

O rezultatima ćete biti obaviješteni elektroničkim putem od 5.06.-12.06.2020.

Upis djeteta u Dječji vrtić i sklapanje ugovora o korištenju programa Dječjeg vrtića temelji se na navedenoj upisnoj dokumentaciji, te podliježe prethodnoj odluci Upravnog vijeća o odobrenju upisa djeteta u Dječji vrtić.

Obrasci i pravilnici  za upis djece u dječji vrtić Planet mašte

Ovdje možete naći sve potrebne dokumente i obrasce za upis u vrtić. Ispunjene pošaljite na mail adresu info@planetmaste.com

Sve dokumente možete preuzeti odjednom u ZIP datoteci OVDJE, ili ih preuzmite pojedinačno klikom na pojedini dokument: