Dragi naši prijatelji vrtića,

Novonastala situacija izazvana COVID-19, zatvorila je privremeno vrata naših predškolskih ustanova za gotovo svu djecu. Želja nam je poslati poruku djeci predškolskog uzrasta kako mislimo na njih, njihovu budućnost i cjelokupan razvoj. Također, mislimo i na roditelje koji su u ovim teškim trenutcima zaokupljeni raznoraznim mislima i brigama te teško pronalaze ideje kako svojim predškolcima omogućiti što kvalitetnije i zabavnije provođenje vremena.

Tim Dječjeg vrtića Planet mašte, ponukan novonastalom situacijom, za koju ne znamo do kada će trajati, svakodnevno za korisnike naših usluga organizira VIRTUALNI VRTIĆ.  Odgojitelji svakodnevno tematski integrirane sadržaje pripremaju, osmišljavaju te nude u obliku virtualnih prezentacija sa uputama, sadržajima i linkovima vezanim za svaki pojedini dan. Važno je napomenuti da se priprema izvodi poštujući vrijednosti i načela NKRPOO i kao takva nudi našim korisnicima. Također koristimo i resurse obrazovnih aplikacija learning apps i Worldwall pomoću kojih osmišljavamo i interaktivne poticaje za djecu predškolske dobi. S obzirom da u radu koristimo i NTC  sustav učenja, iste integriramo i u našem virtualnom vrtiću.  Sadržaji su takvi da roditelj može biti u potpunosti involviran i nadograđivati iste dok može biti i minimalno uključen, a opet sadržaji za dijete imaju dugoročno neprocjenjivu vrijednost.

Nemojmo da nas nedaće današnjice zaustavljaju u napretku i razvijanju svijetle budućnosti onih na kojima svijet ostaje.

Tim Dječjeg vrtića „Planet mašte“…..može i drugačije….

KLIKNITE NA FOTOGRAFIJU ZA OTVARANJE PREZENTACIJE

virtualni vrtic 2